Ο επόμενος κόσμος

Πώς κάνει chat ένας τυφλός;

Episode Summary

Η Χρυσέλλα Λαγαρία και ο Θοδωρής Τσάτσος εξηγούν ποια είναι η σχέση των τυφλών ατόμων με την τεχνολογία

Episode Notes

Τι σχέση έχει ένα τυφλό άτομο με την τεχνολογία; Πόσο εύχρηστο είναι για την καθημερινότητα όσων δεν βλέπουν ένα smartphone; Και λίγα χρήσιμα tips για να μπορέσουμε δημιουργούμε προσβάσιμο περιεχόμενο για τους τυφλούς στα κοινωνικά δίκτυα.